เปิดตัว

Khao Sod (Mid-Day)
Section: First Section/เศรษฐกิจ
23 January 2015