เปิดโครงการยิ่งใหญ่ สว่างไสวทั่วคุ้งน้ำ

Khom Chad Luek (Mid-Day)
Section: บันเทิง/โซไซตี้
23 January 2015