เปิดบ้าน Open house: โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ วิถีชีวิตแบบใหม่ของการใช้ชีวิตริมน้ำ

Daily News
Section: First Section/อสังหาริมทรัพย์
24 January 2015