คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ เปิดตัว MIT “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล” REIT กองแรกของไทยที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ


คำบรรยายภาพ:
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “เอ็มไอที” ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล โดยมี ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด (ซ้ายสุด) ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ สายงานการตลาด และดูแลสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ดร. สดาวุธ เตชะอุบล รองประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากขวา) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ) (ที่ 2 จากขวา) และนายนิธิกรณ์ ศรีคิรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด (ขวาสุด) เข้าร่วมพิธีการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กรุงเทพฯ – 23 ธันวาคม 2558: บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล” (MIT) REIT กองแรกของไทยที่ลงทุนสินทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้

MIT เป็นกองทรัสต์ที่มีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนจากนักลงทุน เพื่อมาลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอพียูเค จำกัด (APUK) ซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์คลังสินค้าประเภทศูนย์ข้อมูล (Data Center) แองเคอเรจ พ้อยท์ (Anchorage Point) ตั้งอยู่ในเขตชาร์ลตัน (ดอคแลนดส์) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีพื้นที่รวม 2,294 ตารางเมตร มีอัตราการเช่าร้อยเละร้อย

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนผ่านบริษัทย่อย (APUK) เพื่อซื้อที่ดินและอาคารของศูนย์ข้อมูลแห่งนี้เนื่องจากเล็งเห็นว่า เป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนได้อย่างมั่นคงและสม่ำเสมอ ซึ่งศูนย์ข้อมูลเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ข้อมูลและวิวัฒนาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และไอทีสมัยใหม่ และตลาดมีความต้องการพื้นที่จัดเก็บของข้อมูลดิจิตอลเหล่านี้อย่างมาก ทำให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี นอกจากนี้ประเทศอังกฤษยังเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดศูนย์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป และศูนย์ข้อมูลที่มีสถานที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์อย่างดอคแลนดส์ยังสามารถคงราคาได้สูงกว่าศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่บนพื้นที่อื่นรอบนอก

นาย เบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่การจัดตั้ง MIT ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น และเป็น REIT กองแรกที่นำทรัพย์สินต่างประเทศเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงก้าวสำคัญของบริษัทฯ ที่ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน แต่ยังแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีความเจริญเติบโตสูง และสอดคล้องไปกับประโยชน์ที่พึงได้รับจากบริษัทในเครือของคันทรี่ กรุ๊ป”

“MIT ยังมีส่วนช่วยให้สถานะของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนมีความโดดเด่น ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ จนประสบความสำเร็จลุล่วง”

MIT บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ร่วมกับ บริษัท Palmer Capital Asia (Hong Kong) จํากัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด เป็นทรัสตี

MIT การเปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการระดมทุนจํานวน 975 ล้านบาท และมีราคาหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายอยู่ที่ 10 บาท ต่อหนึ่งหน่วยทรัสต์ เพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท