คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิดวงประทีป


คำบรรยายภาพ:
ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ มูลนิธิดวงประทีป (ขวา) รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจากนายเบน เตชะอุบล (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพฯ – 24 ธันวาคม 2558: บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยนายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าเยี่ยมชมมูลนิธิดวงประทีปและบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ โดยการบริจาคเงินครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของคันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์

มูลนิธิดวงประทีป ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาเด็กยากจนและสังคมผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต

นายเบน เตชะอุบล กล่าวว่า “มูลนิธิดวงประทีปเป็นตัวอย่างที่ดีของมูลนิธิที่ทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และมีเป้าหมายเพื่อการรับภาระแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดไม่ให้ขยายกลายเป็นปัญหาสังคมโดยรวม คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นนี้”