CGD เดินหน้าโครงการ “โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์” มอบหมาย “คาม่า” รับงานติดตั้งกระจกทั้งอาคาร

กรุงเทพฯ – 17 สิงหาคม 2559 : คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ เดินหน้าโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา เซ็นสัญญาแต่งตั้ง บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด ผู้รับเหมาติดตั้งกระจกชั้นนำเข้ารับงานของโครงการเมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการติดตั้งโครงสร้างกระจกในอาคารขนาดใหญ่ มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศไทย คาม่าร่วมทุน เป็นผู้รับเหมางานติดตั้งอาคารชั้นนำมากมาย อาทิ อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โรงแรมเซนทารา เป็นต้น ซึ่งในส่วนของโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์นั้น ทางคาม่าร่วมทุนจะรับผิดชอบงานในส่วนการติดตั้งอลูมิเนียมและกระจกทั้งโครงการ มีกำหนดสัญญาตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2561

นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า งานก่อสร้างโครงการฯ คืบหน้าไปด้วยดี ปัจจุบันกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการลงรายละเอียดผู้รับเหมา และการคัดเลือกผู้รับเหมางานติดตั้งอลูมิเนียมและกระจกเป็นงานที่ความสำคัญมาก มีการแข่งขันกันสูง แต่ก็เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด ได้แสดงให้เราเห็นถึงศักยภาพของทีมงาน และเรามีความมั่นใจให้ทางคาม่าร่วมทุนเป็นผู้รับผิดชอบงานในส่วนของโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเลือกสรรผู้รับเหมาในทุกส่วนงานของโครงการ “เจ้าพระยาเอสเตท” เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพสูงสุด

นายวิจักษณ์ สุวรรณเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นโครงการที่มีชื่อเสียงและก็มีความท้าทาย เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้ใจจากทางคันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ ซึ่งเรามีความมั่นใจว่าประสบการณ์ของทีมงานจะช่วยเสริมสร้างให้โครงการนี้เป็นเอกลักษณ์แห่งใหม่ของอาคารสูงที่โดดเดนทั้งงานดีไซน์และงานก่อสร้างของไทยได้อย่างแน่นอน

โครงการเจ้าพระยา เอสเตทเป็นโครงการแบบผสมผสาน ประกอบไปด้วยโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่น้ำเจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ มีกำหนดแล้วเสร็จปี 2561 ขณะนี้งานก่อสร้างของทั้งสามอาคารมีความคืบหน้าตรงตามแผนงานที่กำหนด ตัวอาคารไพรเวท เรสซิเด้นซ์อยู่ในช่วงงานเทคอนกรีตชั้นที่ 4 ซึ่งโครงสร้างตัวอาคารจะเห็นเด่นชัดจากระยะไกลประมาณชั้นที่ 10 ในไตรมาสหน้า ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่โครงสร้างส่วนริเวอร์บาร์ ชั้นล่างจะแล้วเสร็จเช่นกัน